Medlemskap

Medlemskap kan sökas av vokal och/eller instrumental kyrkomusikgrupp i Skara stift. Anmälningsblankett för utskrift finns här: Registreringsblankett.

Våra stadgar hittar ni via länken till vänster.

Den årliga medlemsavgiften för barn- och ungdomsgrupper är 15 kr per deltagare och för vuxengrupper 25 kr per deltagare.

Medlemskapet ger bl a:

 • automatisk anslutning till Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsF och åtnjutande av dess medlemsförmåner
 • bidrag (fn 1000 kr) till kören vid utnyttjande av sångpedagog (en gång per år)
 • sänkt kursavgift för körmedlemmar till Ljungskilekursen (fn med 600kr)
 • reducerade lägeravgifter vid barn- och ungdomsläger arrangerade av Svenska Kyrkans Unga
 • fri förvaring av gamla protokoll, kassaböcker mm i Skaraborgs läns Folkrörelsearkiv i Lidköping
 • möjlighet till inköp av utmärkelser (medaljer, nålar mm) till körmedlemmar via SKsF
 • möjlighet för körens medlemmar att deltaga i förbundskonserter och sjunga större verk i stor kör i stora kyrkor


Medlemsförsäkring: Om din kör tillhör Sveriges Kyrkosångsförbund har ni ett bra skydd i den försäkring som tecknats hos Kyrkans Försäkringsbolag AB. Försäkringen omfattar personskador och andra skador i samband med aktiviteter arrangerade av kören eller Kyrkosångsförbundet, om inte den uppkomna skadan täcks av andra försäkringar.

Försäkringen gäller:

 • till och från körövningar, konserter, gudstjänster
 • under repetitioner, konserter och gudstjänster
 • på körresor och på sammanträden med styrelsen och kommittéer
 • den gäller när ingen annan försäkring täcker personskador och andra skador


För mera information:
Sveriges kyrkosångsförbund eller Gunilla Jacobsson.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.